Category : Łążek Garncarski

Kapliczki domkowe Kapliczki drewniane Kapliczki i krzyże przydrożne Krzyże drewniane Kultura regionu Łążek Garncarski

Kapliczka z 2009 r. i krzyż drewniany z XIX w. w Łążku Garncarskim

Jakub Piechota
W Łążku Garncarskim (gm. Janów Lubelski) znajduje się ciekawa drewniana kapliczka domkowa z 2009 r. Ciekawa, ponieważ mimo, iż stosunkowo młoda, stylizowana jest na…  starszą?...