Category : Świnki

Historia regionu Miejsca pamięci Park Krajobrazowy Lasy Janowskie Pomniki Świnki

Pomnik upamiętniający żołnierzy “Zapory” w Świnkach – uroczystości związane z jego odnowieniem i historia wydarzeń z września 1946 r.

Jakub Piechota
Niedaleko zabudowań miejscowości Świnki (gm. Modliborzyce) znajduje się pomnik – kamień, na którym umieszczono tablicę z napisem:„Ś.P.Świnki 22.IX.1946W tym miejscu poległ w walce z UB/MO/KBW...