Image default

W Kniejach, dawnym przysiółku wsi Ciosmy, istniała do ok. 2000 roku leśniczówka. Była jeszcze w 1999 roku, kiedy to ówcześni uczniowie LO im. ONZ w Biłgoraju, przy pomocy regionalisty i muzealnika Tomasza Brytana, opublikowali tzw. “Biłgorajnik”, gdzie pisali, iż najważniejszym zabytkiem architektury w Ciosmach jest drewniana leśniczówka w Kniei z 1860 roku.

Leśniczówka z 1860 roku (fot. J. Studziński, 1998 rok)

Knieja była jedną z trzech przysiółków (oprócz niej do Ciosmów należały także Pszczelna i Byczek), gdzie znajdowały się m.in. leśniczówka, gospodarstwa, pola uprawne i dwa piękne krzyże biłgorajsko-janowskie.

Leśniczówka została wybudowana w 1860 roku. Warto wspomnieć, że leśnictwo Ciosmy było największą taką jednostką leśną w Ordynacji Zamojskiej. Do zadań leśniczych i gajowych należały m.in. pilnowanie lasów ordynackich przed kradzieżą i dewastacją.

Widok leśniczówki od strony zachodniej (fot. J. Studziński, 1998 r.)

Według tradycji, po bitwie w lesie ciosmańskim, w marcu 1863 roku, w tej leśniczówce mieli się schronić powstańcy styczniowi. Być może to był oddziałek, który oddzielił się od oddziału Leona Czechowskiego, w trakcie boju z Rosjanami. Parę dni później ci powstańcy dołączyli do oddziału Marcina Borelowskiego “Lelewela” i stoczyli potyczkę pod Krasnobrodem.

Droga do Kniei. (fot. M. Kańkowski)

Budynek do 1944 roku należał do Ordynacji Zamojskiej. W międzyczasie, leśniczy mógł zamieszkać w tym budynku z rodziną (były to m. in. rodziny Skrzypów, Rybyckich czy Korzybskich).

Jednym z leśniczych był Bolesław Rybicki, który pracował dla Ordynacji Zamojskiej.

Bolesław Rybicki, leśniczy z Kniei. Pracował w tym miejscu w latach 70 i 80 XIX wieku (fot. z zbiorów rodzinnych Znaków)

Leśniczówka była typem budownictwa ludowego, drewniana, ze zrębową konstrukcją, postawiona na niskiej, ceglanej podmurówce. Nie posiadała podpiwniczenia.

Jak widać na zdjęciach, które zostały wykonane w 1998 roku. Nie widać, jakoby budynek był w złym stanie i groził zawaleniem.

Aleja akacjowa, droga do miejsca, gdzie istniała leśniczówka. (fot. M. Kańkowski)

Pod koniec XX wieku, na wniosek Nadleśnictwa Biłgoraj, oraz w wyniku decyzji konserwatora zabytków, budynek niestety został rozebrany, a Ciosmy utraciły ogromny kawał historii.

Miejsce po leśniczówce. (fot. M. Kańkowski)

Related posts

Leave a Comment