Image default

Kapliczki słupowe (słupkowe)

O ile kapliczki kłodowe były najbardziej archaicznymi kapliczkami drewnianymi, to te nazywane słupowymi powstawały zaraz po nich. Po prostu, kłoda drewna posłużyła za podstawę, postument kapliczki. Nie drążono w niej wnęki lecz nadbudowywano kapliczkę na jej szczycie.

Osadzona na szczycie kapliczka mogła mieć formę podobną do latarni otwartej, zamkniętej z jednej lub z trzech stron. Chroniona była przez czterospadowy daszek z krzyżykiem. W „latarni” umieszczano świątka, najczęściej Chrystusa Frasobliwego albo Matkę Bożą.

Są też takie kapliczki, gdzie na wysokim słupku zamontowana jest kapliczka skrzynkowa, otwarta albo oszklona.

Ale kapliczki słupowe to nie tylko drewno. Powszechnie spotyka się także kapliczki  w postaci kamiennego lub murowanego słupa. Często są one dużo starsze od tych drewnianych, czego najlepszym przykładem jest kapliczka w Biłgoraju. Ponadto dość często spotkać można kapliczki słupowe z krzyżem albo rzeźbą na szczycie. Takie kapliczki można często spotkać w woj. świętokrzyskim a także w Beskidzie Niskim.

Podczas swoich wędrówek wokół Lasów Janowskich natknąłem się także na kapliczki stawiane na drewnianych belkach albo na stalowych słupkach czy rurach. Te z kolei najczęściej stawiane są na terenie posesji, przy płotach od strony podwórza. Często można takie kapliczki spotkać bezpośrednio przy drogach ale trudno się zorientować, czy postawiono je z czysto religijnych pobudek (jakaś konkretna intencja), czy też dla upamiętnienia ofiar wypadków drogowych.

W każdym razie kapliczek typu słupowego czy słupkowego możemy spotkać dość dużo.

Related posts

Leave a Comment