Image default

Mogiła wojenna z okresu wojen napoleońskich z 1812 r. w Andrzejowie (gm. Godziszów, powiat janowski)

To miejsce zauważyłem tylko na jednej mapie turystycznej, ale było tak nieprecyzyjnie zaznaczone symbolem, że nie wiedziałem gdzie go dokładnie szukać w terenie. Dopiero wykonany telefon do urzędu gminy i rozmowa z panem, który wytłumaczył mi jak tam dojść, dały efekt. Obiekt znaleźliśmy razem z Michałem pewnego wietrznego, zimnego i deszczowego jesiennego dnia.

Marek Florek w książce „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie” (Warszawa, 1995) tak napisał:

„Mogiła położona na łagodnym stoku suchej doliny, na północny zachód od ostatnich zabudowań wsi, przy drodze z Andrzejowa do Węglisk, otoczona polami. Mogiła w formie słabo czytelnego prostokątnego niskiego nasypu, porośnięta trawą, nieoznaczona. Do niedawna otoczona była płotkiem drewnianym, w centrum stał drewniany krzyż – obecnie zniszczone. Wg tradycji w mogile pochowani oficer i jego adiutant z armii napoleońskiej, zabici przez patrol kozacki w końcu 1812 r., w trakcie odwrotu spod Moskwy.”

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1993 r. i od tego czasu trochę się pozmieniało. Nasypu mogiły już nie ma, jest zwykłe pole uprawne, natomiast na miedzy przy drodze w wąwozie postawiono niski metalowy krzyż otoczony żelaznym łańcuchem na podporach. Na krzyżu przybito tabliczkę z napisem: „Żołnierzom armii napoleońskiej /mogiła wojenna 1812 r./ i żołnierzom poległym w 1944 r. Andrzejów, 1993 r.”

Można zatem przypuszczać, że pierwotnie mogiła była na polu, natomiast krzyż dzisiaj stojący tylko symbolicznie ją wskazuje. Zastanawiający jest dopisek o poległych żołnierzach w 1944. Ciekawe czy są tutaj pochowani  i o których żołnierzach jest mowa. Nie udało mi się tego dowiedzieć.

Lokalizacja grobu – TUTAJ

Related posts

Leave a Comment