Image default
Historia regionu Janów Lubelski Turystyka

Skansen leśnej kolejki wąskotorowej w Janowie Lubelskim

W Janowie Lubelskim jest skansen, w którym można obejrzeć dawny tabor kolejowy, który funkcjonował w Lasach Janowskich od lat czterdziestych do lat osiemdziesiątych XX w. W pewnym momencie (okres 10 lat) linią wąskotorową można było przejechać od Zwierzyńca aż do Lipy. Była to jedna z najdłuższych tras wąskotorowych w Polsce.
Skansen jest darmowy, można swobodnie wejść i oglądać dawną kolejkę.

Rys historyczny przybliża tablica informacyjna:

„Budowę kolei wąskotorowej w Lasach Janowskich rozpoczęto podczas drugie wojny światowej. Transport kolejowy przy bardzo słabej sieci drogowej i niedostępności tutejszych terenów leśnych gwarantował szybkie wywiezienie dużych ilości drewna niezbędnych dla niemieckiej gospodarki w warunkach wojennych. W 1941 roku oddano do eksploatacji pierwszy pięciokilometrowy odcinek toru o szerokości 600 mm biegnący z Lipy w kierunku płd-wsch.
Kolej transportowała surowiec drzewny do tartaku i nasycalni w Lipie, tam też znajdowała się lokomotywownia. W 1943 roku tor kolejki liczy już 20 km dochodząc do miejscowości Łążek. Dalsze etapy rozbudowy linii mają miejsce w okresie powojennym. Ostatecznie w 1952 roku tor kolejowy łączy Lipę z Biłgorajem przebiegając przez cały kompleks Lasów Janowskich. Od początku istnienia kolei eksploatowano tu zarówno lokomotywy spalinowe jak i parowozy. W latach pięćdziesiątych odprawiano dziennie jeden lub dwa pociągi, systematycznie wymieniano tabor na nowocześniejszy.
W 1962 roku rozebrano tor na odcinku Bukowa – Biłgoraj, niemniej pozostała część linii jest nadal eksploatowana. Pracują tu wówczas cztery parowozy typu „las”, a od początku lat siedemdziesiątych lokomotywy spalinowe typu Wls i V1OC. W 1977 roku rozebrano tor od Bukowej do Szklarni.
Pozostała część linii była używana do 1984 roku, a więc do momentu zaprzestania eksploatacji kolei w Lasach janowskich. Tory zostały całkowicie rozebrane w 1988 r. Pozostały tabor zgromadzono w małym skansenie koło Szklarni, gdzie pozostał do 1999 r. kiedy to przeniesiono go w obecne miejsc e i poddano gruntownej renowacji. Prace remontowe zostały wykonane przez Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych z Warszawy.”

Przy zdjęciach opisy, które znajdują się na tablicach informacyjnych.

Related posts

Leave a Comment