Image default

Rezerwat nosi nazwę od miejscowości, na której gruntach się znajduje. Jastkowice leżą w gminie Pysznica w powiecie stalowowolskim na Podkarpaciu. Rezerwat typowo leśny wchodzący w obręb zarządu Nadleśnictwa Janów Lubelski. Leży w zachodnim kompleksie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, czyli w Lasach Lipskich.

Jest najstarszym z rezerwatów założonych na terenie Lasów Janowskich. Powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (minister miał na nazwisko Dąb-Kocioł) z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody:

„Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Jastkowice” obszar lasu o powierzchni 45,68 ha w Leśnictwie Ludian Nadleśnictwa Państwowego Jastkowice, stanowiący oddział lasu 59 pododdział „d”, według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres lat 1957-1966, położony w miejscowości Lipowiec, w gromadzie Jastkowice, w powiecie tarnobrzeskim województwa rzeszowskiego.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowego lasu mieszanego, stanowiącego resztkę Puszczy Sandomierskiej”

Rezerwat Jastkowice jest najstarszym, ale również i najmniejszym rezerwatem w Lasach Janowskich. Można tu doświadczyć niemal pierwotnego lasu mieszanego. Jak informuje nas Nadleśnictwo:

„Wyróżnia się on pięknym starodrzewem ze znacznym udziałem jodły w drzewostanie, typowym runem oraz występowaniem wielu pomnikowych, ok. 200-letnich egzemplarzy dębu, jodły i lipy oraz licznych roślin chronionych i rzadkich.”

Co ciekawe, patrząc na zdjęcia lotnicze wyraźnie widać odcinający się inny kolor lasu w rezerwacie, ale granice tego koloru rozszerzają się o kolejne dwa działy leśne na wschód i trochę na południe. Tak jakby starodrzew, czyli ta stara puszcza była również poza rezerwatem, jakby sam rezerwat nieformalnie był powiększony ze trzy razy.

Jak każdy rezerwat podlega on ochronie. W tym przypadku jest to ochrona czynna, czyli sposób ochrony przyrody dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy. Zatem nie można w nim bez potrzeby m.in. wycinać drzew, zbierać runa leśnego, polować. Wstęp do rezerwatu również jest wzbroniony poza wyznaczonymi trasami. Sęk w tym, że rezerwat jest zbyt mały, aby jeszcze przebiegały przez niego trasy. Jednak do jego południowej krawędzi przylega leśna utwardzona droga, więc z niej z powodzeniem możemy podziwiać piękno starej puszczy.
Rezerwat nie posiada otuliny.

Zdjęcia z 17.05.2020.

Related posts

Leave a Comment