Image default

Bagno Rakowskie to rozległy obszar torfowisk wysokich i przejściowych o powierzchni ponad 600 ha. Znajduje się we wschodniej części Lasów Janowskich. Obszar ten jest od dawna planowany do objęcia ochroną rezerwatową.

Related posts

Leave a Comment