Image default

W książce „Lasy Janowskie. Przewodnik dla turysty” wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie w 2018 roku, Krzysztof Wojciechowski tak podaje:

„Rezerwat przyrody Szklarnia. Rezerwat  biocenotyczny i fizjocenotyczny. Założony w 1989 r. Ma powierzchnię 278,32 ha, na południu przylega do rezerwatu Lasy Janowskie. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu dawnej Puszczy Solskiej, obejmującego głównie drzewostany naturalnego pochodzenia ze znacznym udziałem jodły. Znajdują się tu także bagna śródleśne i stanowiska buka pospolitego. Rzadkie rośliny rezerwatu to: starzec Fuchsa, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi. Z fauny spotyka się tu m.in. bociany czarne.”

Przez rezerwat przebiega ścieżka dydaktyczno przyrodnicza. Tak ją reklamuje Nadleśnictwo Janów Lubelski:

„Ścieżka edukacyjna przebiega przez rezerwat Szklarnia. Jest to rezerwat częściowy, leśno-florystyczny o pow. 278 ha. Początek trasy – przy drodze asfaltowej w kierunku Momot w odległości ok. 3 km od Janowa. Na trasie możemy zobaczyć zachowany bór sosnowo-jodłowy, gdzie miejscami jodła tworzy lite drzewostany, z udziałem świerka i fragmentami drzewostanów brzozowych i olchowych. Teren rezerwatu jest częściowo podmokły z licznymi ciekami i łąkami tworzącymi śródleśne enklawy. Na trasie można zobaczyć m.in. liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej (wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, łanowo występujący widłak jałowcowaty). Dzięki obecności chronionych gatunków i obiektów umożliwi zapoznanie z najważniejszym formami ochrony przyrody. Duża zmienność siedlisk i warunków terenowych stwarza doskonałe warunki do prowadzenia tutaj zajęć edukacyjnych z wielu dziedzin związanych z lasem i przyrodą. Ścieżka jest przeznaczona zarówno dla grup zorganizowanych, jak i odbiorców indywidualnych. Dzięki niewielkiej odległości od Janowa ścieżka umożliwia prowadzenie zajęć dla uczniów przez pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski i nauczycieli lokalnych szkół. Przebywanie na ścieżce umożliwia połączenie wypoczynku z obserwacją zjawisk przyrodniczych.

Na trasie rozlokowanych jest 18 tablic edukacyjnych i 2 tablice informacyjne. Kierunki marszu na ścieżce wyznaczają biało-zielone znaki namalowane na drzewach.

Przed wejściem na ścieżkę, poza granicami rezerwatu znajduje się zadaszenie turystyczne.”

Plan trasy ze strony Nadleśnictwa (kierunki geograficzne przekręcone o 180 stopni):

Długość ścieżki 3,5 km, czas przejścia min. 2 godziny (wliczając w to powrót drogą asfaltową). Wbrew nazwie rezerwat nie należy do terenu wsi Szklarnia, lecz leży na gruntach leśnych przypisanych administracyjnie do wsi Flisy, gm. Dzwola.

Część południową ścieżki można pokonać rowerem, natomiast część północna przebiega zwykłą ścieżką leśną często wyboistą i usianą wystającymi korzeniami, na trasie też są wybudowane drewniane pomosty. Dla wytrawnego rowerzysty – pikuś, dla amatorów może być ciężej niż zwykle.

Related posts

Leave a Comment