Image default
Przyroda regionu Turystyka Zwierzęta

Obszar Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową

Obszar Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową to najmniejszy powierzchniowo obszar będący w zasięgu Natury 2000 na terenie lasów janowskich*. Bory Bagienne nad Bukową leżą na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Biłgoraj, jak i na  terenach prywatnych łąk. Jest to obszar położony na wschód od wsi Pęk w gminie Harasiuki i na południe od Momot Górnych gm. Janów Lubelski. Jest to oczywiście teren Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska).

Obszar ten został utworzony w 2011 roku i zajmuje powierzchnię całkowitą 532,20 ha. Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Biłgoraj w obszarze to 443,58 ha (84,34% pow. obszaru). Teren leśny jest nadzorowany przez leśnictwo Ujście i leśnictwo Huta.

Z mapy widać, że obszar ten przecina stary Gościniec Krzeszowski.

To tutaj znajduje się Bagno Błogie, gdzie podczas wojny ukrywali się partyzanci oraz ludność wsi Momoty, Huty Podgórnej i Szeligi.

Bagno daje początek rzeczce o nazwie Gilówka, która w miejscowości Jastkowice uchodzi do Bukowej.

Na tym terenie znajduje się również leśny cmentarz z I wojny światowej.

Można też spotkać krzyż drewniany typu biłgorajsko-janowskiego z 2005 r., który stoi w miejscu starszego przedwojennego.

Nazwa tego obszaru jest dosyć myląca, ponieważ sugeruje, że rzeka Bukowa co najmniej przepływa niedaleko. Jednakże znajduje się ona ponad 3 km od tego obszaru i jeszcze dzieli ją od niego wieś Momoty Górne.

Lubię ten teren. Jest niewielki, ale dziki i niedostępny. Przeważającą część to bagna praktycznie wyłączone z gospodarki leśnej, więc mające niemal status rezerwatu.

W obszarze tym podlegają ochronie siedliska borów i lasów bagiennych (91D0), torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140), łąk i łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0). Głównym gatunkiem lasotwórczym obszaru Bory Bagienne nad Bukową jest sosna stanowiąca 79,94%, drugim znaczącym gatunkiem jest olsza (15,19%). Przeważający udział drzewostanów znajduje się w wieku pomiędzy 91-120 lat.

Zwierzyną chronioną na tym obszarze jest wilk. Można tu spotkać wiele różnych zwierząt leśnych i mnóstwo ciekawych ptaków.

Poniżej film przedstawiający faunę i florę Obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową, którego skompilował ze swoich zdjęć Waldemar Sprysak.

Korzystałem z opracowań:
– „Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Biłgoraj na lata 2020-2029 wg stanu lasu w dniu 1 stycznia 2020.”
– „Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 w województwie podkarpackim.”

*Piszę tę nazwę lasów małą literą, bo nie mam tu na myśli terenu Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, a zwyczajowo przyjęty w tej nazewnictwie teren lasów rozciągających się z grubsza od Janowa Lubelskiego na południe aż do rzeki Łady i Tanwi.

Related posts

Leave a Comment