Image default

Sąsiadujące z Lasami Janowskimi Nadleśnictwo Gościeradów, któremu podlegają m. in. lasy lipskie na zachód od Lipy (tam gdzie znajduje się poligon wojskowy), swoim zasięgiem również obejmuje teren leśnego rezerwatu przyrody Marynopole. Jest to niewielki rezerwat w Gminie Gościeradów (powiat kraśnicki), ale bardzo ciekawy; gęsty, ciemny i niesamowicie zielony. Przeważają tutaj przepiękne jodły. Byłem tam w czerwcu tego roku.

Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodniczo- dydaktyczna. Ma ona formę pętli i jest długości około 2 km. Niestety, tylko połową swej długości obejmuje teren rezerwatu, druga połowa to zwykły las gospodarczy. Ale chociaż dla tej pierwszej połowy warto się tam wybrać. Trasa niedługa, dla dzieci w sam raz. Teraz jest jesień, komary nie dokuczają i musi tam być pięknie. Wzdłuż ścieżki są ławki, gdzie można przysiąść i pokontemplować przyrodę oraz postudiować tablice informacyjne. Tych tablic jest dwanaście.

 1. Charakterystyka rezerwatu Marynopole
 2. Jodła pospolita
 3. Wybrane gatunki ssaków występujących w rezerwacie
 4. Martwe drewno
 5. Drzewostan nasienny jodłowy
 6. Rola grzybów i owadów w lesie
 7. Wybrane gatunki ptaków występujących w rezerwacie
 8. Warstwowa budowa lasu
 9. Gatunku drzew występujące w rezerwacie
 10. Ochrona lasu przed owadami
 11. Wybrane rośliny występujące w rezerwacie
 12. Przebieg procesu rozwoju jodły pospolitej od nasionka do drzewa jodłowego

Jak informuje nas Nadleśnictwo Gościeradów rezerwat przyrody Marynopole położony jest na południowo-wschodnim skraju Wzniesień Urzędowskich, wchodzących w skład Wyżyny Lubelskiej. Został utworzony w 1976 roku na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów jodłowych na północno-wschodniej granicy występowania jodły pospolitej. Powierzchnia rezerwatu wynosi około 157 ha.

Jest to rodzaj rezerwatu częściowy, czyli dopuszcza się tutaj stosowanie, określonych w tzw. planach ochrony, zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych dla osiągnięcia celu ochrony. Rezerwaty takie udostępniane są dla ruchu turystycznego. Pełnią znaczącą rolę w turystyce i edukacji przyrodniczej.

Flora rezerwatu w warstwie drzew reprezentowana jest przede wszystkim przez jodłę pospolitą, a także dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, świerka pospolitego, graba oraz osikę. Ponadto na uwagę zasługuje kilkanaście drzew  o potężnych rozmiarach, np.: okazy jodły o obwodzie pnia 460 cm lub okazy lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 454 cm.

Rezerwat Marynopole doskonale nadaje się do prowadzenia obserwacji z zakresu ekologii jodły, jej naturalnego odnawiania oraz prób odnawiania sztucznego tam, gdzie rozpoczął się proces wymierania.

Bogactwo florystyczne rezerwatu reprezentowane jest m. in. przez:
– 16 gatunków drzew,
– 4 gatunki krzewów,
– 60 gatunków półkrzewinek ziół i traw,
– 26 gatunków mszaków,
– około 130 gatunków grzybów wyższych.

Z roślin podlegających ochronie zupełnej występują m. in. widłak wroniec, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów.

Pospolicie występują rośliny o ochronie częściowej. Należą do nich kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa, lepiężnik biały, starzec jastrzębowaty i inne.

Bogactwo fauny reprezentują m. in. dzięcioł pstry, dzięcioł duży, płochacz pokrzywnica, puszczyk, rudzik, świstunka, strzyżyk, dzięcioł czarny i wiele innych.

Bytują w rezerwacie liczne ssaki, oprócz pospolicie występujących takich jak zając, lis, wiewiórka, sarna i dzik występują również: ryjówka aksamitna, nornica ruda, nornik północny, kuna leśna, łasica łaska, jeż wschodnioeuropejski.

Related posts

Leave a Comment