Tag : Grupa Eksploratorów Ścieżek i Bagien Lasów Janowskich

Kochany Lipowiec Park Krajobrazowy Lasy Janowskie Przyroda regionu Turystyka

Dolina rzeki Dębowiec proponowana jako rezerwat przyrody

Jakub Piechota
Kilka dni temu w ramach Grupy Eksploratorów Ścieżek i Bagien Lasów Janowskich odwiedziliśmy dolinę Dębowca, niezwykle urokliwą i dziko płynącą rzekę w zachodniej części Lasów...