Tag : Jerzy Duda-Gracz

Kapliczki domkowe Kapliczki drewniane Kapliczki i krzyże przydrożne Kultura regionu

W subiektywie Romana Jagody (21). Nadrzecze – leżąca nad Białą Ładą magiczna enklawa otoczona lasami

Roman Jagoda
Pojechałem do Nadrzecza przede wszystkim, żeby zobaczyć kapliczkę z obrazami Jerzego Dudy-Gracza. Dużo słyszałem o tym malarzu więc zżerała mnie ciekawość co też mogą robić...