Image default

Zgodnie z prawem, a mianowicie z ustawą o lasach, nie wolno w lesie rozpalać ognisk poza miejscem specjalnie do tego przeznaczonym.

Konkretnie zapis ten jest zawarty w art. 30 ust. 3 i brzmi on:

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.


Przepisy te nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Zatem turyści chcąc posiedzieć w lesie przy ognisku muszą wiedzieć które miejsca są do tego przeznaczone.

Lasy Janowskie oraz okoliczne lasy składające się na całościowy w kompleks Lasów Janowskich i okolic, czyli z lasami lipskimi i biłgorajskimi włącznie, są administrowane przez cztery nadleśnictwa (nie licząc niewielkiej części lasów prywatnych):

– Nadleśnictwo Janów Lubelski,
– Nadleśnictwo Biłgoraj,
– Nadleśnictwo Rozwadów,
– Nadleśnictwo Gościeradów.

Zapytałem się każdego z nadleśnictw, gdzie znajdują się miejsca w lasach przez nich zarządzanych, w których legalnie można rozpalić ognisko. Najbardziej szczegółowe dane otrzymałem z Nadleśnictwa Janów Lubelski, więc od niego zaczniemy.

Nadleśnictwo Janów Lubelski

W Lasach Janowskich miejsca przeznaczone do rozpalenia ogniska to:

1. Wiata turystyczna „Stodoła”, znajdująca się w arboretum w Janowie Lubelskim,  ok. 200 m od budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Jednak żeby rozpalić tutaj ognisko, trzeba dodatkowo uzgodnić to z dyrekcją Ośrodka i uzyskać pozwolenie na wynajem tego miejsca.
Współrzędne: N 50,688700o E 022,425272o.


2. Miejsce tuż przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, również w arboretum w Janowie Lubelskim. Tutaj też żeby rozpalić ognisko trzeba wcześniej uzgodnić to z dyrekcją Ośrodka i uzyskać pozwolenie na wynajem tego miejsca.
Współrzędne: N 50,689950o E 022,422592o.


3. Pierwsze dwa miejsca nie były ściśle związane z lasem, bo znajdowały się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w obrębie miasta, ale teraz przedstawiane miejsce już jest bardziej leśne, chociaż blisko drogi S19 i blisko zajazdu. Zajazd nazywa się „Przy kominku” i serwuje ponoć najlepszą we wszechświecie golonkę. Warto sprawdzić.
Współrzędne: N 50,667786o E 022,326389o


4. To miejsce z kolei znajduje się przy drodze Janów Lubelski – Momoty i nazywa się dla niepoznaki… „Przy kominku”. No tak to sobie Nadleśnictwo usystematyzowało dla własnych potrzeb, a to zapewne z tego względu, że oprócz miejsca na ognisko znajduje się tutaj również kamienny (betonowy) kominek.
Współrzędne: N 50,670047o E 022,413967o


5. Kolejne miejsce znajduje się przy leśnej wsi Kalenne (gm. Modliborzyce) niedaleko pomnika pacyfikacji tej wsi. Tutaj kiedyś znajdowała się gajówka Rugały i tak to miejsce się nazywa: „Gajówka Rugały”. Fajna polana, niby blisko asfaltówki, a jednak schowana i ustronna.
Współrzędne: N 50,676111o E 022,283194o


6. Jeszcze jednym miejscem gdzie można rozpalić ognisko jest kwatera myśliwska Cegielnia przy drodze Janów Lubelski Momoty, ale ze względu na to, że z turystyką nie ma ono za wiele wspólnego, to nie będę go przybliżał.

Nadleśnictwo Gościeradów

Teraz okolice lasów lipskich. Tamtym  rejonem zawiaduje Nadleśnictwo Gościeradów. To Nadleśnictwo wskazało jedno miejsce, ale jakże klimatyczne. Znajduje się niedaleko rezerwatu przyrody Marynopole, w środku lasu (od szosy trzeba przejść  500 m), i wzbudziło mój zachwyt starą, potężną i niską wiatą. Świetne miejsce na biwak. 
Współrzędne: N 50,854306o E 022,067333o .


Nadleśnictwo Rozwadów i Nadleśnictwo Biłgoraj

I to by było tyle. Chociaż należałoby jeszcze dla porządku dodać, że Nadleśnictwo Rozwadów nie posiada miejsc przeznaczonych na ognisko po wschodniej stronie Sanu. Jedynym miejscem, gdzie legalnie można rozpalić ognisko na ich terenie jest obiekt turystyczno – edukacyjny „Grzybek” Ciemny Kąt po zachodniej stronie Sanu. Z tym że, aby rozpalić tam ognisko, najpierw trzeba miejsce to wynająć od Nadleśnictwa.

Jeżeli chodzi o Nadleśnictwo Biłgoraj, to niestety nie ma na jego terenie miejsc przeznaczonych na palenie ognisk.


Na koniec przypomnienie. Sam fakt możliwości rozpalenia ogniska w danym miejscu nie zwalania nas od myślenia o pilnowaniu otwartego ognia w lesie. Każde nadleśnictwo posiada regulamin używania takich miejsc, z którym warto się zapoznać. Często taki regulamin znajduje się na tablicy przy miejscu palenia ognisk. Ale generalnie chodzi o jedno: w lesie używajmy ognia z dużą rozwagą, zabezpieczajmy go, pilnujmy i przy rozpalaniu lepiej dmuchajmy na zimne.

Related posts

Leave a Comment