Image default

Rezerwat przyrody Imielty Ług – jak można przeczytać na jednej z tablic informacyjnych tam się znajdujących – jest to rezerwat wodno-torfowiskowy położony w centralnej części Lasów Janowskich w odległości 16 km od miejscowości Modliborzyce, nieopodal wsi Gwizdów. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych, z rzadką i chronioną roślinnością, stanowiącą ostoje ptactwa. Siedliska torfowisk i bagien położonych na terenie rezerwatu stanowią przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów janowskich.

Powierzchnię rezerwatu stanowi położony w centralnej części płytki zarastający staw, zbudowany niegdyś przy wykorzystaniu naturalnego zagłębienia terenu (obecnie przedzielony groblą tworzy dwa zbiorniki Imielty Ług i Radełko), torfowisko wysokie, gdzie miąższość torfu dochodzi do 6 m, torfowisko przejściowe, bór bagienny oraz otaczające torfowisko wydmy porośnięte lasem. Obszar rezerwatu to jedno z ciekawszych przyrodniczo miejsc na terenie Lasów Janowskich.

Jednak poza tą centralną częścią rezerwatu, czyli tą wodno-torfowiskową, znajdują się miejsca leśne, dzikie, zapuszczone, gdzie człowiek nie ma wstępu, jeżeli nie ma stosownego pozwolenia. Tam zwierzęta mają swoją ostoje i  natura rządzi się sama.

Poniżej próbka tych miejsc.

Related posts

Leave a Comment