Tag : Mikołaj Kunicki "Mucha"

Historia regionu Momoty Dolne Niemiecka operacja Sturmwind

12 czerwca 1944 r. w lasach janowskich podczas operacji “Sturmwind” (2). Bitwy pod Momotami Dolnymi

Jakub Piechota
Fragment książki Mikołaja Kunickiego – „Pamiętnik „Muchy”” – dowódcy polsko-radzieckiego partyzanckiego oddziału im. Stalina: „Pierwsze natarcie [w ramach akcji Sturmwind] Niemcy rozpoczęli od strony zachodniej....