Image default
Aktualności/Wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie w sprawie ochrony przyrody w Lasach Janowskich

Nadleśnictwo Janów Lubelski zaprasza na spotkanie, w którym będą omówione sposoby ochrony czynnej przyrody w rezerwacie Lasy janowskie. oto pełna treść ogłoszenia:

Nadleśnictwo Janów Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zapraszają na spotkanie dotyczące planowanych do wykonania zabiegów ochronnych wynikających z „Zarządzenia nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Lasy Janowskie”.

Spotkanie odbędzie się dnia 20 grudnia 2021r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 H, 23-300 Janów Lubelski.

W ramach spotkania zostaną przedstawione informacje dotyczące:

–  zagrożeń występujących w rezerwacie;

– sposobów ochrony czynnej z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych prac;

– realizacji tematu badawczego „Wpływ zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych na stabilność drzewostanów oraz różnorodność flory i fauny na przykładzie rezerwatu Lasy Janowskie”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie osoby, organizacje oraz instytucje zainteresowane dyskusją na temat ochrony przyrody w Lasach Janowskich.

Po części kameralnej odbędzie się wyjazd do rezerwatu na powierzchnie, na których planowane jest wykonanie zabiegów ochronnych. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią zwracamy się do uczestników spotkania o przejazd w teren własnymi środkami transportu.

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać do dnia 17.12.2021r. do godziny 14:00 na adres e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl

W celu ułatwienia ewentualnego kontaktu w korespondencji prosimy o podanie nr kontaktowego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w spotkaniu może wziąć udział do 25 osób, w związku z tym uczestnictwo uwarunkowane jest kolejnością zgłoszeń.

Osoba do kontaktu w sprawie:

Bartłomiej Kosiarski,

zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski

tel. 795 114 155

Related posts

Leave a Comment