Image default

19 marca 2023 roku w Łazorach (gm. Harasiuki) odbywały się uroczystości z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Sylwia i Sławomir Znakowie ufundowali na tą okazję krzyż biłgorajsko- janowski, który upamiętnia dramatyczne wydarzenia, jakie odbywały się w okolicach.

fot. M. Sobaszek

Mieszkańcy Łazor na długo będą wspominać ten dzień. W wspomnianą niedzielę, pod nowym krzyżem zebrali się nie tylko miejscowi, ale także znane postacie, związaną z Ziemią Biłgorajską.

fot. M. Sobaszek

Pod krzyżem zebrała się warta honorowa, która wkrótce podwójnie oddała salwę na część bohaterów 1863 roku. Modlitwy i poświęcenia krzyża dokonał ks. Rudolf Karaś, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Bidaczowie Starym.

Janusz Jarosławski (fot. M. Sobaszek)

Z fundacji Sławomira i Sylwii Znaków z Biłgoraja został postawiony wysoki na 6 metrów krzyż typu biłgorajsko-janowskiego. Jest to tzw. „czerwona figura”. Wykonawcą rzeźby Ukrzyżowanego – Andrzej Jargieło z Ciosmów.

Stefan Szmidt (fot. M. Sobaszek)

Jestem wdzięczny panu Sławkowi za to, że kontynuuje niemal zapomnianą już tradycję stawiania
„czerwonych figur”. Były one stawiane na część smutnych wydarzeń, np. powstania styczniowego,
epidemii cholery czy śmierć pewnej osoby. To jest piękne, że pan Sławek stara się wskrzesać u lokalnej społeczności patriotyzm
– powiedział Michał Kańkowski, zastępca prezesa Biłgorajskiego
Towarzystwa Regionalnego, doktorant UJ a także administrator strony Lasy Janowskie i okolice. Jest też autorem projektu o renowacji krzyży typu biłgorajsko- janowskiego.

Michał Kańkowski (fot. M. Sobaszek)

Michał Kańkowski podsumował krótko historię stawiania krzyży i o walkach z powstania, które odbywały się niedaleko krzyża, natomiast Janusz Jarosławski, znawca szabel, opowiadał o broni użytych przez powstańców. Znany i wybitny aktor Stefan Szmidt jak zwykle wykreował świetne, aktorskie widowisko – recytował z emocjami wiersze upamiętniające powstańców.

Sławomir Znak i Michał Kańkowski (fot. M. Sobaszek)

Warto wspomnieć, że w pobliżu owego miejsca toczono aż 6 potyczek. Pod krzyżem była wystawiana warta honorowa oraz salwa honorowa przez grupę historyczno- rekonstrukcyjną im. płk. Stanisława Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Gospodarzami tego wydarzenia byli Sylwia i Sławomir Znak.

fot. M. Sobaszek

W wydarzeniu brało udział ponad 70 osób, przyjeżdżali również zainteresowani wydarzeniem z Biłgoraja i okolic, by ujrzeć widowisko.

Michałowi Sobaszkowi serdecznie dziękuję za piękne zdjęcia.

Related posts

Leave a Comment