Image default

Pierwsza mogiła znajduje się na wysokiej skarpie przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej z Godziszowa do Zdziłowic z drogą z Przymiarek do Piłatki. Tutaj w 1942 roku rozstrzelano i pochowano ok. 20 Żydów. Dzięki świadkom wydarzeń ustalono nazwiska 7 ofiar. Byli to: Abram Hamer, Mosze Grosman, Towia Grosman, Chaim Grossman, Eliahu Hochman, Szmuel Gilenberg i Jakow Gilenberg.

W październiku 2013 r. właściciele terenu wraz z mieszkańcami i Zbigniewem Nizińskim (związanym z Fundacją Pamięć, Która Trwa), oznaczyli ten grób marmurową tablicą w formie macewy. Na tablicy znajdują się ustalone nazwiska osób tutaj spoczywających oraz przybliżone okoliczności wydarzeń.

Lokalizacja: TUTAJ


Druga mogiła znajduje się w lesie Putyk, który położony jest przy szosie między Piłatką a Antolinem.

W czerwcu 2013 r. okoliczni mieszkańcy, świadkowie wydarzeń z 1943 r. , oraz Zbigniew Niziński postawili w lesie tablicę, oznaczając miejsce ukrywania się, rozstrzelania i pochówku siedmiu Żydów, w tym dziecka w wieku około 3 lat. Tablica jest niewielka, z lakonicznym napisem „7 Żydów 1943”. Do miejsca trudno trafić. Za pierwszym razem, kiedy tu byliśmy z Michałem nie udało się odnaleźć grobu. Za drugim razem, kiedy byłem już sam, udało się, ale gdyby nie podane współrzędne przez panią Justynę Flis ze Stowarzyszenia Ławeczka Dialogu z Janowa Lubelskiego, byłoby ciężko, tak więc jeszcze raz dziękuję pani Justynie.

Lokalizacja: TUTAJ

Film z szukania można obejrzeć poniżej:

(Źródło wiadomości odnośnie tych miejsc znalazłem na stronie internetowej Fundacji Pamięć, Która Trwa)

Related posts

Leave a Comment