Image default

Na obszarach o dużym zalesieniu, a do takich bez wątpienia należą Lasy Janowskie i ich okolice, bardzo często powstawały kapliczki kłodowe.

Trzeba dodać, że kapliczki kłodowe są charakterystyczne dla południowej Lubelszczyzny, a w szczególności dla powiatu janowskiego i biłgorajskiego. To najbardziej archaiczna forma kapliczek drewnianych, które wykonywane są z grubego pnia jodły, modrzewia, dębu, lub sosny. We wnęce wydrążonej w ociosanym pniu umieszczano rzeźbę jakiegoś świątka. Teraz w tych starych kapliczkach możemy się natknąć najczęściej na obrazki świętych, lub co najwyżej gipsowe ich figurki. Wystarczy jednak przyjrzeć się zdjęciom, żeby zorientować się, że kapliczki kłodowe to nie tylko zabytki małej architektury sakralnej. One powstają nadal i są okazałe, starannie wykonane i wykończone. Za przykład mogą służyć kapliczki w Jastkowicach, w Majdanie Modliborskim, w Arboretum w Janowie Lub., czy najnowsza w Batorzu.

Przy okazji tych nowych trudno nie wspomnieć o najstarszych w regionie. To kapliczka w Korytkowie Dużym (kolonia Siedem Chałup, z 1837r.), czy „powstańcza” kapliczka przy drodze z Soli do Ciosm (1863r.). Ogromne wrażenie zrobiła na mnie kapliczka w Kolonii Potok Wielki wykonana w dziupli,  pozostałej z potężnego, pomnikowego dębu.

Warto pilnie rozglądać się w czasie podróży samochodem, rowerem czy w trakcie pieszych wędrówek, bo można natknąć się na coś naprawdę pięknego.

Related posts

Leave a Comment