Image default

Kilka dni temu w ramach Grupy Eksploratorów Ścieżek i Bagien Lasów Janowskich odwiedziliśmy dolinę Dębowca, niezwykle urokliwą i dziko płynącą rzekę w zachodniej części Lasów Janowskich.

To był piękny spacer. Ten teren nie jest skażony ręką ludzką; koryto rzeki nie jest uregulowane, a las nie widział siekiery i piły od pokoleń.

Nic dziwnego, że takie walory przyrodnicze zauważyło Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki i robi wszystko, aby obszar ten objąć ochroną rezerwatową. Są w trakcie sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej tego miejsca, a dotychczas przyczynili się do tego, że nie będą prowadzone tam wycinki przez nadleśnictwo, oraz uratowali przed osuszeniem ponad 30 ha łęgu olszowego.

Jak sami piszą na swojej stronie:

Dębowiec to niewielka nizinna rzeka przecinająca Lasy Janowskie z północnego wschodu na południowy zachód, lewy dopływ Łukawicy uchodzącej parę kilometrów dalej do Sanu. Dębowiec zasila małe kompleksy stawów rybnych, m.in. w Kochanach czy Świdrach. Malowniczo meandrujące koryto tego cieku zasługuje na ochronę w zasadzie w całym biegu. Najciekawszy fragment doliny położony jest ok. 800 metrów na wschód od osady Lipowiec. W tym miejscu do Dębowca dopływają dwa mniejsze cieki. Połączone wody tych rzek i duże wypłaszczenie pozwalają na istnienie wspaniałego łęgu olszowego na silnie uwodnionych torfach. To właśnie ten odcinek doliny chcemy objąć prawną ochroną w formie rezerwatu przyrody lub użytku ekologicznego. Utworzenie użytku ekologicznego zostało zaproponowane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski w wyniku spotkania terenowego, jednak podczas spotkania z Komisją Ochrony Środowiska gminy Pysznica pomysł ten nie spotkał się z dobrym odbiorem ze względu na duży obszar i braki kadrowe do merytorycznej opieki nad taką formą ochrony w gminie. Prawdopodobnie wniosek o utworzenie użytku ekologicznego zostałby odrzucony przez radnych, dlatego wracamy do pierwotnego pomysłu utworzenia rezerwatu.

Całość o projektowanym rezerwacie przyrody Dolina Dębowca mogą Państwo przeczytać TUTAJ, czyli na stronie Wolnych Rzek. Stamtąd jest również ta mapa z projektowanymi granicami rezerwatu:


A poniżej kilka obrazków z tego terenu:

Related posts

Leave a Comment