Author : Jerzy Pielaszkiewicz

– miłośnik przyrody. Pochodzi z miejscowości w Lasach Janowskich, ale przez 21 lat mieszkał w Hiszpanii. Tam przez 11 lat zajmował się opieką nad wilkami, które z różnych powodów nie mogły wrócić do środowiska naturalnego. Działał tam również w stowarzyszeniu na rzecz ochrony wilków. W 2021 r. wrócił do Polski. Mieszka w Osówku w Lasach Janowskich. Założył Fundację Wilk i Inni Mieszkańcy Lasu, która działa na rzecz propagowania i ochrony przyrody, szczególnie wilka.